Pravila i uslovi oglašavanja

 

1. Osnovni podaci na web portalu

Web portal Neum-BiH.com zajedno sa svim pratećim domenama sadržava podatke oglasivača koji su samovoljno prijavili, registrovali i javno objavili osobne podatke, a koji se dalje mogu koristiti u ostale marketinške svrhe. Oglasivači se obavezuju da neće kršiti autorska prava i ni u kojem slučaju neće objavljivati predhodno kopirane sardžaje drugih portala. Vlasnici portala zadržavaju sva prava kod promjena pravila i uvjeta korištenja ili objave u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave. Reklmiranje na web portalu Neum-BiH.com zajdeno sa svim pratećim domenama vrši se odabirom jedng od ponuđenih paketa, na određeni vremenski period i po trenutačnoj naknadi/cijeni. Vlasnici portala kao i svih pratećih domena imaju puno pravo da tokom godine mijenjaju strategiju i način reklamiranja, vrše izmjene na portalima, dopunjavaju sistem novim načinima rezervacija i komunikacije, uvode bilo kakve restrikcije ili poboljšanja, a sve to bez predhodne najave.

 

2. Tačnost podataka

Kod unošenja svih podataka na web portalu i ostalim pratečim domenama, korisnici/oglašivači su dužni osigurati istinitost, tačnost, svobuhvatnost i detaljnost podataka/informacija koje će svim korisnicima predstaviti realnu sliku. Oglašivači i korisnici pristaju da sve date informacije mogu biti dostupne i distribuirane javno, putem web portala svim zainteresiranim korisnicima ovih stranica. Firma SIGunion i njeni vlasnici se ograđuje od bilo kakve odgovornosti zbog i radi nastale bilo kakve štete, načinjene oglašivačima ili korisnicima iz bilo kakvog razloga.
 

3. Zaštita podataka i autorskih prava

Svi podaci, materijali, slike kao i ostali sadržaju web portal i ostalih domena su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu. Korištenje podataka preuzetih s nasih web stranica u bilo koje druge svrhe, bez našeg predhodne saglasnosti/odobrenja jeste postupanje protivno zakonu. Zabranjeno je kopirati, distribuirati, objavljivati kao svoje, prikazivati, predstavljati na bilo koji drugi način, prodavati informacije objavljene na stranicama Neum-BiH.com bez izričite suglasnosti njezinih vlasnika ili oglašivača kome podaci pripadaju. Firma SIGunion i vlasnici štite autorska prava i ograđuju se od svake odgovornosti i/ili sudjelovanja u eventualnim sporovima u vezi s povredama i zaštitom autorskih prava, kao i svim drugim srodnim pravima, kršenja istih od strane oglašivača, korisnika ili trečih lica.

 

4. Zabrane i isključenje korisnika

Web portal Neum-BiH.com zadržava svako pravo kod isključivanja korisnika, zabrane oglašavanja, izmjene sadržaja oglasa i brisanja accounta/oglasa koji na bilo koji način krši pravila i uvjete korištenja portala. Svaka zlouporaba Neum-BiH.com web stranice i/ili pratećih web stranica na bilo koji način neovlaštenog korištenja, rezultirat će isključivanjem, t.j. zabranom oglašavanja na istoj. Strogo se zabranjuje kopiranje tuđih podataka, objavljene lažnih i neistinitih informacija, objavljivanje oglasa nevezanih za portal i objavljuje više oglasa u Free paketu. Zabranjuje se slanje i/ili objavljivanje na web portalima bilo kakvih uvredljivih, rasističkih, diskriminirajućih, vulgarnih i neprimjerenih sadržaja koji se odnose na pojedinca, grupu, naciju, religiju i/ili državu.

 

5. Ograđivanje od odgovornosti

Vlasnici portala Neum-BiH.com u potpunosti se ograđuju od bilo koje krivične i materijalne odgovornosti uzrkovane oglašivaču, korisniku ili trečim licima po bilo kojem osnovu, nastale izravno i/ili posredno. Oglašivači i korisnici su pravna i fizička lica koja koriste Neum-BiH.com web portal, zajdno sa pratećim domenama u svrhu razmjene podataka, plačanja, komunikacije i dogovaranja oko rezervacija i bukiranja smještaja. Vlasnici portala Neum-BiH.com u potpunosti se odriču svake odgovornosti koja je na bilo koji način povezana s korištenjem URL kodova, web linkova i drugih internetskih stranica unutar web portala Neum-BiH.com i/ili ostalih pratečih domena. Oglašivači se obavezuju da će redovito pratiti ažuriranja na portalu Neum-BiH.com i svim pratećim domenama, izmjene i dopune pravila kao i uslova korištenja. U slučaju bilo kakvih pitanja, sugestija ili primjedbi vezano za pravila i uslove oglašavanja, molimo da se obratite na našu email adresu za podršku korisnicima/oglašivačima. Vlasnici portala Neum-BiH.com se u potpunosti ogradžuju od bilo kakve krivične i materijalne odgovornosti za tekstove, slike ili poruke upučene oglašivačima, korisnicima, drugim ili trečim licima preko web portala firme, a koje u svom kontekstu sadrže uvredljive tekstove, govor mržnje ili nasilja.

Poruke {{unread_count}}
Razgovor sa: {{currentConversation.display_name}}
{{chat.display_name ? chat.display_name[0] : ''}}

{{chat.display_name}}

Ti: {{chat.last_message.content}}

{{chat.unread_count }}